Aktivitetspulje til SKIF.DK-klubber


Puljens formål er at være med til at fremme initiativer og nye idéer, der kommer fra medlemsklubber i SKIF.DK. Der afsættes normalt 20.000 kr. om året til puljen. 


Der kan søges støtte til fx

Enkeltstående aktiviteter

Arrangementer

Stævner


Det forventes som udgangspunkt at arrangementet kan løbe rundt. Det anbefales derfor at man tager entré der forventes at dække de beregnede udgifter. Puljen dækker instruktørhonorarer op til max 350 kr. i timen. 


Der kan ikke søges støtte til

Kommercielle aktiviteter

Dækning af gaver og forplejning af deltagere osv.

Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredjepart


Hvem kan søge

Puljen kan søges af alle medlemsklubber i SKIF.DK – For at komme i betragtning til puljen skal aktiviteterne være åbne for SKIF.DKs medlemsklubber.


Sådan ansøger du

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, idéen eller projektet samt et budget/regnskab, der viser indtægter og udgifter. 


Ansøgningen skal sendes til SKIF.DKs bestyrelse: susanne@skif.dk, og i slutningen af regnskabsåret vil bestyrelsen fordele midlerne ligeligt mellem ansøgerne. Spørgsmål kan sendes til Susanne eller andre i bestyrelsen


Hent ovenstående som PDF - HER
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark