Beskrivelse af Sportsudvalget
Indledning
SKIF.DK har et højt teknisk niveau, og de seneste år er dette kommet til udtryk ved at SKIF.DK har været blandt de mest vindende nationer i forbindelse med SKIF EC og WC. SKIF.DK ønsker at fastholde, og fortsat, udvikle dette høje niveau.

 

Vision
Sportsudvalget skal sikre at SKIF.DK, er den førende stilartsorganisation ved at understøtte udviklingen af elever og medlemsklubber mod de fælles sportslige mål for SKIF.DK.  

 

Formål
For at fastholde det høje ambitionsniveau har sportsudvalget til formål, at koordinere og administrere aktiviteter og tiltag der fremmer den sportslige udvikling af bredde, talenter og etablerede kæmpere i SKIF.DK. Ligeledes er det udvalgets opgave at arrangere dansk deltagelse ved SKIF EC og WC, samt andre relevante internationale SKIF-turneringer. 

 

Hovedmål

Stærkt fællesskab og identitet

 

Resultatmål

- SKIF EC: Mest vindende nation, medaljer i alle senior, junior, kadet kategorier og 10 hold.
- SKIF WC: Top-3 nation, med min. 60 deltagere.
- DKF DM: Top-3 i medalje antal

 

Strategier

For at kunne nå de opstillede resultat- og procesmål, er der valgt følgende strategier:

- Tilbyde kvalitetstræning til bredde, talentmasse og landshold

- Videndeling mellem talenthold og landshold

- Udvikling af klubinstruktører gennem sportsinstruktøruddannelse

- Udvikling af landstrænere og talenttrænere gennem samarbejde med internationale kapaciteter

- Synlighed af sportsudvalgets aktiviteter

- International SKIF.DK sportslejer og turnering med fire nationer

- Indflydelse på den sportslige udvikling i DKF

- Ekstern finansiering ved øremærkede sponsorater

 

Struktur
Sportsudvalgets sekretær er ansvarlig for den daglige ledelse af Sportsudvalgets aktiviteter, herunder:

- Sammensætning af landshold og afholdelse af landsholdssamlinger

- Udtagelse til talentgruppe og talenttræninger

- Indbydelse og afvikling af breddesamlinger.

- Deltage ved SKIF EC, WC og andre relevante internationale stævner som repræsentant for SKIF.DK.

- Fordeling af deltagertilskud ifm. EC og WC.

- Udarbejdelse af handlingsplan og budget for fagudvalgets aktiviteter.

 

Sportsudvalgets sammensætning afspejler ønsket om, at der er kvalificeret repræsentation og arbejdskraft i både Øst og Vest, samtidigt med at sammensætningen repræsentere en betydelig del at det sportslige arbejde i SKIF. Andre Sportsaktive medlemsklubber, vil blive involveret på forskellig vis fx som instruktører. 

 

Inddragelse
Det er helt afgørende for Sportsudvalgets succes, at der er en ”rød tråd" i lige linje fra bredde til landshold, og at den skabes i et tæt samarbejde med klubberne i SKIF. Ligeledes vil der være dialog med DKF og andre relevante stilarter og klubber, som kan bidrage positivt til den sportslige udvikling i SKIF.

 

Det er ligeledes Sportsudvalgets opgave at sikre en bred opbakning og forankring i medlemsklubberne i SKIF. Dette skal sikres ved en løbende dialog med klubberne, hvilket helt konkret vil ske løbende ved udvalgets aktiviteter, samt ved et årligt møde hvor klubberne vil blive inviteret til en fælles evaluering af året der gik, samt præsentation af planerne for året der kommer.

 

Sportsudvalgets arbejdsområde vil omfatte følgende tre målgrupper:

- Bredde – beskrives ikke nærmere

- Talenter

- Landshold


Talenter

Danmark er et lille land og Karate er en relativt lille idrætsgren og derfor kan vi ikke nøjes med at fange de åbenlyse talenter, og udvikle disse, for der er ganske enkelt ikke nok af dem. Med dette i tanke arbejdes der med en udvidet forståelse af talent-begrebet der medtager motivation, træningsmængde, opbakning m.m. da disse faktorer anses for at have større betydning for om udøveren vil lykkedes på den lange bane.

Talenter kan deles i to grupper:

- Dem der kan og måske vil
- Dem der vil og måske kan
- Kan handler om evner
- Vil handler om vilje og ambitioner

 

Landshold

Landsholdet udgøres af de bedst kvalificerede til at repræsentere SKIF.DK ved internationale mesterskaber. Landsholdets bruttotrup vil have en stor bredde – grundet den betydelige aldersspredning - og udgøres af både elite og talenter, samt bredte for så vidt angår flere af de ældre kategorier.

 

Træning

Træningerne gennemføres for så vidt angår kumite. med reference til WKF-reglerne.

Der gennemføres 6 årlige samlinger, henholdsvis 3 forår og 3 om efterår.

 

For alle udøvere vil der være coachsamtaler om udviklingspunkter, så mental- og kampniveauet bliver øget.

Træning

Træningerne gennemføres med reference til det internationale SKIF-regelsæt.

I år uden EC og WC gennemføres 2 årlige samlinger, henholdsvis forår og efterår.

I år med EC og WC gennemføres mellem 6-8 samlinger. 

Der vil ved landsholdssamlinger også blive arbejde med coaching.

 

Stævner

Hvis udtaget, deltagelse ved SKIF EC og WC, samt årligt åbent internationalt SKIF-stævne.

Deltagelse ved SKIF Cup og DM i DKF.

Stævner

Deltagelse ved SKIF EC og WC, samt årligt åbent internationalt SKIF-stævne.

Deltagelse ved SKIF Cup og DM i DKF.

Ved EC og WC skal alle kæmpere og coaches, bo på det officielle SKIF.DK hotel.

SKIF.DK tilbyder ikke fællesrejse til og fra afholdelsesland.

 

Optagelse

Der er optagelse til talenthold ved første samling, henholdsvis forår og efterår.

Optagelse

Elever som ønsker optagelse på landshold, henvender sig til respektive landstrænere, for deltagelse i landsholdssamling hvor eleven vil blive vurderet for egnethed.

Elever op til og med 16 år, skal være indstillet fra respektive talenthold. Undtaget er deltagere på DKF-landshold.

 

Økonomi

Optagelsestræning: 100,- kr.

Deltagelse på ½ år: 300,- kr.

 

Økonomi

Dagssamlinger: 200,- kr.

Weekendsamlinger: 500,- kr.

Landsholdssamlinger er inkl. forplejning.

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark