Formål:

SKIF.DK har et højt teknisk niveau og de seneste år er dette kommet til udtryk ved at SKIF.DK har været blandt de mest vindende nationer i forbindelse med EM og VM. Det er SKIF.DK's ambition at fastholde det høje niveau, og altid være blandt de 10 bedste nationer i verden.
Formålet med Talent- & Eliteudvalget er at koordinere og administrere aktiviteter og tiltag der fremmer udviklingen af talenter og etablerede kæmpere i SKIF.DK. Ligeledes er det udvalgets opgave at arrangere dansk deltagelse ved SKIF EM og VM.

Mål:

Det primærer mål for Talent- & Eliteudvalgets arbejde er at sikre SKIF.DK’s sportslige success i international SKIF sammenhæng, herunder særligt EM og VM.
Sekundært ønskes at SKIF.DK’s talenter og landsholdskæmpere skal kunne måle sig med ligesindede fra andre stilarter i DK.
Dette søges opnået ved at tilbyde relevante talentudviklingsaktiviteter til en bred vifte af SKIF.DK medlemmer og ved at skabe og fastholde et stærkt landshold såvel sportsligt som socialt.

Arbejds- & ansvarsområder:

 • Planlægge og organisere aktiviteter indenfor udvalgets område:
  - Alt vedrørende Talentudvikling
  - Alt vedrørende Landshold
  - Alt vedrørende Mesterskabsdeltagelse
 • Udarbejdelse af handlingsplan og budget
 • Udstikke rammer for instruktørernes virke

Organisering:

 • Udvalgssekretæren er medlem af bestyrelsen og er ansvarlig for udvalgets aktiviteter, beslutninger og resultater overfor bestyrelsen
 • Udvalgssekretæren fungerer som udvalgets kontaktperson i forhold til medlemsklubberne
 • Øvrige medlemmer af udvalget fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra udvalgssekretæren
 • Talent- & Elitetrænere ansættes af udvalget efter forudgående godkendelse af bestyrelsen

Beslutningskompetence:

 • Udpege Talent- & Elitetrænere
 • Udstikke rammer for instruktørernes virke
 • Udtagelse af landshold i samråd med Talent- & Elitetrænere
 • Fordeling af tilskud i forbindelse med mesterskabsdeltagelse 

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark