Beskrivelse af Sportsudvalget


Se teksten som PDF fil HER
Indledning
SKIF.DK har et højt teknisk niveau, og de seneste år er dette kommet til udtryk ved at SKIF.DK har været blandt de mest vindende nationer i forbindelse med SKIF EM og VM. SKIF.DK ønsker at fastholde, og fortsat, udvikle dette høje niveau.


Vision
Sportsudvalget skal sikre at SKIF.DK, er den førende stilartsorganisation ved at understøtte udviklingen af elever og medlemsklubber mod de fælles sportslige mål for SKIF.DK.  


Formål
For at fastholde det høje ambitionsniveau har sportsudvalget til formål, at koordinere og administrere aktiviteter og tiltag der fremmer den sportslige udvikling af bredde, talenter og etablerede kæmpere i SKIF.DK. Ligeledes er det udvalgets opgave, at arrangere dansk deltagelse ved SKIF EM og VM, samt andre relevante internationale SKIF turneringer. 


Resultatmål
 • EM No. 1: Senior, junior og kadetter
 • VM No. 2: Senior, junior og kadetter
 • 10 deltagere på D.Kar.F's landshold
 • 20 deltagere på D.Kar.F's talentcentre
 • Top 3 medaljer ved D.Kar.F's DM

 

Procesmål

 • 6 årlige talenttræninger Kata, Kumite Øst og Vest
 • Personlig træningsplan for hver deltager på landshold og talenthold
 • Årligt referencemøde med medlemsklubberne


Strategier

For at kunne nå de opstillede resultat- og procesmål, er der valgt følgende strategier:

 • Tilbyde kvalitetstræning til bredde, talentmasse og landshold
 • Understøtte sportssamarbejder på tværs af klubber
 • Udvikling af sportsinstruktører, coaches og klubinstruktører
 • Synlighed af sportsudvalgets medlemmer og aktiviteter
 • Internationalt udsyn inden for og udenfor SKIF
 • Tæt Kumite-samarbejde med D.Kar.F
 • Ekstern finansiering af aktiviteter


Struktur
Sportsudvalgets sekretær er ansvarlig for den daglige ledelse af Sportsudvalgets aktiviteter, herunder:

 • Sammensætning af landshold og afholdelse af landsholdssamlinger
 • Udtagelse til talentgruppe og talent-træninger
 • Indbydelse og afvikling af bredde-træninger.
 • Deltage ved SKIF EM, VM og andre relevante internationale stævner som repræsentant for SKIF.DK.
 • Fordeling af deltagertilskud ifm. EM og VM.
 • Udarbejdelse af handlingsplan og budget for fagudvalgets aktiviteter.

Sportsudvalgets sammensætning afspejler ønsket om, at der er kvalificeret repræsentation og arbejdskraft i både Øst og Vest, samtidigt med at sammensætningen repræsentere en betydelig del at det sportslige arbejde i SKIF. Andre Sportsaktive medlemsklubber, vil blive involveret på forskellig vis fx som instruktører. Inddragelse
Det er helt afgørende for Sportsudvalgets succes, at der er en ”rød tråd" i lige linje fra bredde til landshold, og at den skabes i et tæt samarbejde med klubberne i SKIF.DK. Ligeledes vil der også være dialog med D.Kar.F, således af talentarbejdet i SKIF til dels, også understøtter retningen i D.Kar.F.


Det er ligeledes Sportsudvalgets opgave, at sikre en bred opbakning og forankring i medlemsklubberne i SKIF. Dette skal sikres ved en løbende dialog med klubberne, hvilket helt konkret vil ske ved et årligt møde, hvor klubberne vil blive inviteret til en fælles evaluering af året der gik, samt planerne for året der kommer.


Sportsudvalgets arbejdsområde vil omfatte følgende tre målgrupper:

 • Bredde
 • Talenter
 • Landshold

Bredden

Bredden i en sportslig kontekst defineres som alle der dyrker sports- og konkurrencekarate i SKIF.DK uanset erfaring og niveau.

 

Talenter

Danmark er et lille land og Karate er en relativt lille idrætsgren og derfor kan vi ikke nøjes med at fange de åbenlyse talenter, og udvikle disse, for der er ganske enkelt ikke nok af dem. Med dette i tanke arbejdes der med en udvidet forståelse af talent-begrebet der medtager motivation, træningsmængde, opbakning m.m. da disse faktorer anses for at have større betydning for om udøveren vil lykkedes på den lange bane.

Talenter kan deles i to grupper:

- Dem der kan og måske vil
- Dem der vil og måske kan
- Kan handler om evner
- Vil handler om vilje og ambitioner


Landshold

Landsholdet udgøres af de bedst kvalificerede til at repræsentere SKIF.DK ved internationale mester-skaber. Landsholdets bruttotrup vil have en stor bredde – grundet den betydelige aldersspredning - og udgøres af både elite og talenter, samt bredte for så vidt angår flere af de ældre kategorier.

 

Træning:

Træningerne gennemføres for så vidt angår kumite. med reference til WKF reglerne.

Der gennemføres 2 årlige træninger, henholdsvis forår og efterår (evt. sammen med/samtidig med talenttræning), hvorfra der plukkes/fiskes mulige talenter.

 

Træning:

Træningerne gennemføres for så vidt angår kumite. med reference til WKF reglerne.

Der gennemføres 6 årlige træninger, henholdsvis 3 om foråret og 3 om efteråret.

Opdeling i øst/vest og nogle gange samlet.

Der kan også være fællestræninger med landsholdet op til større stævner/arrangementer.

For alle udøvere vil der være coachsamtaler om udviklingspunkter, så mental- og kampniveauet bliver øget.

Træning:

Træningerne gennemføres for så vidt angår Kumite, med reference til SKIF reglerne.

Der gennemføres 2 årlige træninger i år uden VM og EM, henholdsvis forår og efterår.

I år med VM og EM udarbejdes der særlig træningsplan, som intensiveres frem mod mesterskabet.

Der vil ved landsholdstræningerne også blive arbejde med coachdelen, således at kæmpere og coaches er i synk ved EM og VM.

Stævner:

Der planlægges ikke nogen stævner for denne gruppe, men udøvere opfordres til at deltage ved den årlige SKIF Cup, og andre relaterede stævner i Danmark.

 

Stævner:

Deltagelse ved SKIF VM og EM, samt årligt åbent internationalt SKIF stævne – hvis udtages.

Deltagelse ved SKIF Cup og DM i D.Kar.F.

Stævner:

Deltagelse ved SKIF VM og EM, samt årligt åbent internationalt SKIF stævne.

Deltagelse ved SKIF Cup og DM i D.Kar.F.

Økonomi:

Der vil være deltagerbetaling.

Økonomi:

Der vil være deltagerbetaling.

Økonomi:

Der vil være deltagerbetaling.

 

Optagelse:

Åben for alle

Optagelse:

Løbende optagelse med vurdering af den enkelte udøvere. Hvis udøveren ikke bliver optaget, giver instruktør-teamet feedback til den enkelte udøver, således at udøveren i samarbejde med sin klub, kan dygtig-gøre sig indenfor de områder som instruktørteamet har vurderet mangelfulde.

Optagelse:

Udtagelse finder sted for at sikre kvaliteten.

 

Der vil blive arbejdet med aldersrelateret træning, grundet den store aldersspredning der typisk vil være inden for de tre målgrupper. 

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark