Kommissorium


Formål

 • Gradueringsudvalget forestår den daglige ledelse af gradueringsudvalgets aktiviteter, herunder udarbejdelse af oplæg til gradueringspensum samt karatetekniske standarder
 • Udvalget forestår samtidig administration af gradueringsrettigheder, planlægning og afholdelse af Dan gradueringer (2 pr år, evt + 1), og udarbejdelse af handlingsplan og budget for fagudvalgets aktiviteter
 • Gradueringsudvalget er endvidere et ide-skabende udvalg som skal komme med oplæg til debatter i Dan-kollegiet i tæt samarbejde med formanden for Dan-kollegiet.

Mål:

 • Afholdelse af to (2) DAN gradueringer om året. Derudover (hvis behovet er til stede) en træning/graduering med en Japansk instruktør, som kan graduere 4. Dan og derover (efter aftale med bestyrelsen)

Arbejds- og ansvarsopgaver:

 • Planlægge og afholde DAN gradueringerne
 • Udarbejdelse af forslag til ændringer af gradueringspensum
 • Kvalitetssikring af gradueringerne i medlemsklubberne
 • Udformning af forslag til betingelser (point) for deltagelse i gradueringer
 • Udarbejde handlingsplan og budget

Organisering:

 • Udvalgssekretæren er medlem af bestyrelsen og er ansvarlig for udvalgets aktiviteter, beslutninger og resultater overfor bestyrelsen. Udvalgssekretæren fungerer som udvalgets kontaktperson i forhold til medlemsklubberne
 • Øvrige udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen

Sammensætning:


 • Ole Nielsen, 7. Dan udvalgsmedlem
 • Bruno Jensen, 8. Dan udvalgsmedlem
 • Jacques Dupont, 7. Dan udvalgssekretær
 • Leif Plaetner, 6 Dan udvalgsmedlem

Beslutningskompetence:

 • Udpege hvilke personer som skal forestå DAN gradueringerne.

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark