Kommissorium SKIF.DK dommerudvalg


Formål:

Formålet er at sikre et højt niveau blandt dommere i SKIF Danmark med henblik på nationalt og internationalt virke.
Dette opnås gennem målrettede dommeruddannelser og suppleringskurser.
Endvidere at formidle de til enhver tid gældende SKIF HQ dommerregler til klubber, coaches og udøvere.


Mål:
At afholde dommerkurser/suppleringskurser i et omfang der dækker SKIF Danmark klubbernes behov.
Som udgangspunkt afholdes minimum 2 årlige dommerkurser, geografisk repræsentativt.


Arbejds- og ansvarsområder:

 • Udvikling af dommeruddannelsen
 • Planlægge og afvikle dommerkurser
 • Koordinere med øvrige relevante udvalg
 • Udarbejdelse af handlingsplan og budget
 • Registrering af dommerlicenser


Organisering:

 • Udvalgssekretæren er ansvarlig for udvalgets aktiviteter, beslutninger og resultater overfor bestyrelsen 
 • Udvalgssekretæren fungerer som udvalgets kontaktperson overfor bestyrelsen og medlemsklubberne
 • Øvrige medlemmer af udvalget fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgssekretæren


Beslutnings kompetence:

 • Evaluering og justering af indhold i dommeruddannelsen
 • Indhold på suppleringskurser
 • Udvælge undervisere til de enkelte kurser
 • Indstilling af dommere til internationale SKIF stævner
 • Med løs tilknytning til udvalget at inddrage personer med en særlig viden, der er relevant for udvalgets arbejdeSKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark