Kommissorium

Formål:

Formålet med uddannelsesudvalget er, at sikre et højt karateteknisk niveau i SKIF.DK, gennem målrettede instruktøruddannelser og suppleringskurser. Udover udviklingen af det karatetekniske og specifikke for SKIF.DK er det vigtigt, at instruktørerne får tilgang til en bred viden om emner, der er med til at sikre en fortsat udvikling, af den enkelte instruktør.


Mål:

At afholde Assistent-, Instruktør-, Klubinstruktør- og Forbundsinstruktær-licensuddannelser samt suppleringskurser i et omfang der dækker SKIF.DK klubbernes behov.
Som udgangspunkt afholdes:

 • Assistent-licens mindst 2 gang årligt. (ét i Øst og ét i Vest)
 • Instruktør-licens mindst 1 gang årligt
 • Klubinstruktør-licens hvert andet år
 • Forbundsinstruktør-licens hvert tredje år

Uddannelserne kan dog afholdes tidligere såvel som senere afhængigt af antal tilmeldte og deltagere.

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Udvikling af instruktøruddannelserne
 • Planlægge og afvikle instruktørkurser
 • Koordinere karatetekniske områder og spørgsmål med andre relevant udvalg
 • Udarbejdelse af handlingsplan og budget
 • Registrering af licensholdere

Organisering:

 • Udvalgssekretæren er ansvarlig for udvalgets aktiviteter, beslutninger og resultater overfor bestyrelsen
 • Udvalgssekretæren fungerer som udvalgets kontaktperson i forhold til medlemsklubberne
 • Øvrige medlemmer af udvalget fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra udvalgssekretæren

Beslutningskompetence:

 • Evaluering og justering af indhold på instruktøruddannelserne
 • Indhold på suppleringskurser
 • Udvælge undervisere til de enkelte kurser
 • Med løs tilknytning til udvalget at inddrage personer med en særlig viden, der er brugbar i udvalgets arbejde
 • Undtagelsesvis kunne dispensere for dele af SKIF.DKs kurser, hvis kursister via anden uddannelse eller på anden vis, har de fornødne kvalifikationer, svarende til niveauet på det kursus de deltager i

 

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark