Kursusbeskrivelser


Mål:


Målet for uddannelsessystemet er at sikre forsat udvikling i forhold til det fælles værdigrundlag. Dette sikres gennem uddannelse af instruktørerne. Repræsentanterne for SKIF Danmark.

Indhold:

Uddannelsessystemet uddanner følgende:

Uddannelserne bygger både på karatefagligt og idrætsfagligt indhold, herunder også undervisningsmetodik.

 
SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark