KATA LIGA!!


2. september 2020


Vi savner aktiviteter og isærdeleshed stævner - Ralph Kaufmann fra Østerbro Shotokan Karate har lavet et udkast til en SKIF.DK KATA LIGA, hvor vi stadig kan mødes og dyste under de COVID retningslinjer der gældende. 

Læs mere om det herunder - forhåndstilmelding fra interessede klubber nederst på siden. Deadline for forhåndstilmelding er d. 1. december

UDKAST TIL OVERORDNET REGLEMENT TIL "SKIF KATA-LIGA"

 

Baggrund:

Inspireret af badmintonklubbernes holdkampe er det tanken at en lignende turneringsform kan indføres i kata i SKIF. 

 

Formål: 

Målet er læring på alle planer. Ved en holdkampsturnering opnår man erfarings- og vidensudveksling klubberne imellem, man udvikler klubånd både internt og som forbund. Der knyttes venskaber på tværs af klubber og man kan spejle sig i hvad andre gør. Intensiteten øges gevaldigt ved at kæmpe mod andre klubber end ved kun at træne internt. Der vil i det daglige også kunne arbejdes målrettet i træningen mod at repræsentere sin klub bedst muligt. Sidst men ikke mindst er det bare sjovt at dyste mod andre og forhåbentlig ende som den bedste....

 

Organisation: 

Der vil blive nedsat et Holdturneringsudvalg udpeget af SKIFs Bestyrelse. Holdturneringsudvalget står for puljeinddeling, resultatopdatering, udvikling af turneringen mv. 

 

Forudsætning: 

Det er erfaringen fra bl.a. badminton, at der hurtigt udvikles en kultur, hvor der spekuleres i taktiske holdsætninger, afbud mv. for at fremme ens vinderchance. Det må ikke overføres til vores sport. 

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre turneringen smidigt og uden ulideligt paragrafrytteri og protester, at klubberne forstår at Fairplay er en absolut forudsætning. Det er klubbernes Senseis opgave at fremme denne forståelse. Således at klubberne reelt stiller op efter styrke, bruger egne medlemmer etc. 

I ekstraordinære og åbenlyse tilfælde kan Holdturneringsudvalget vurdere at der skal sanktioneres mod en klub og evt. omgøres resultat mv. Det er håbet at denne situation ikke opstår. 

 

Puljer: 

klubberne inddeles geografisk i puljer a 5 klubber. De møder de andre i puljen både ude og hjemme gennem sæsonen. Således vil det over sæsonen dreje sig om 8 holdkampe.

Hvis der er mange tilmeldte klubber i en region, laves tilsvarende flere puljer, hvor sigtet er på at splitte de stærkeste klubber ud i hver sin pulje. På den måde sikres at de bedste klubber alle har mulighed for at gå videre således at Hold DM reelt er mellem de stærkeste i sidste ende. 

Holdkampene bør kunne afvikles på max. 3 timer og bør ikke kræve megen forberedelse.  På den måde kan klubberne aftale at afholde holdkampen enten en hverdagsaften kl. 18 eller en lørdag/søndag kl. 10. 

Klubberne aftaler selv indbyrdes datoer med hinanden. 

 

Sæsonen:

Sæsonen går fra 1. september til 1. maj og slutter herefter i en afsluttende SKIF KATA HOLD DM. Dette afholdes over en weekend, hvor vinderne i puljerne har kvalificeret sig. Her dyster man om placeringer og medaljer. Turneringsformen afhænger af antallet af puljer og er endnu ikke færdigudviklet. 

 

Dommere: 

For at undgå for mange udgifter til dommere, må man opfordre til at det er læring der er i fokus og man skal forpligte sig til fair play som tidligere nævnt. På den baggrund mener jeg at hver klub stiller med 2 højt graduerede som hjørnedommere og hjemmeholdets sensei er hoveddommer. På den måde vil det være nemt at afvikle.  Man kan på sigt lade det indgå i dommeruddannelsen, hvor de nye dommere kan prøve kræfter med at dømme under mindre og roligere forhold end til større turneringer. 

Til Hold DM vil det være hensigtsmæssigt med upartiske dommere, idet erfaringen er at objektiviteten kan falde når bølgerne kan gå højt til de afsluttende finaler.  

 

Holdkampen:

For seniorer i badminton kan holdkampene bestå af 9-13 kampe i hhv.  herresingler (HS), damesingler (DS), herredoubler (HD), damedoubler (DD) og mixdoubler (MIX). Man spiller altid bedst af 3 sæt, dvs. vinder man de to første sæt er kampen vundet. Til sidst tildeles point for holdkampen. 3 point for at vinde holdkampen og point for antal vundne kampe. Dvs. bliver den 7-6 tildeles hhv. 10 og 6 point, 10-3 giver 13 og 3 point osv. 

Inspireret af det har vi valgt at starte ud med følgende kategorier:

1.-4. Herresingle KATA (HS)

1. Damesingle KATA (DS)

1.+2. Herrehold KATA med 3 mænd (HH)

1.+2. Veteranhold M/K +40 KATA (VH)

 

I hver af de 9 kategorier dyster man bedst af 3 kata. Dvs. vinder man de første 2 runder afholdes 3. runde ikke. De vil give minimum 18 og højst 27 kata fra det ene hold og samme fra det andet hold. Ved hurtig afvikling evt. på flere arealer vil det kunne afholdes over 2-4 timer.  

 

Specifikke regler:

a)     I kategorier stilles op efter styrkeforhold. Dvs. 1. kata mand er den bedste, 2. den næstbedste osv. 

b)     Hver holddeltager må deltage i max 2 kategorier. 

c)     Hver runde i samme kategori skal indeholde ny Kata hver gang. 

d)     Hver vunden kategori udløser 1 point og vunden holdkamp overall udløser 3 point.  Således skal der fordeles 12 point i hver holdkamp efter førnævnte princip. 

e)     Kan man ikke stille deltager eller hold i en kategori taber man kampen i den lavest rangerede. Dvs. Kan man fx ikke stille med 4x HS taber man 4. HS og skal stille de tre fremkomne HS op i 1.-3. uanset hvad man ellers ville have gjort.  Kampen markeres som w.o. (walkover) på holdsedlen.  Det forhindrer taktisk opstilling på det punkt. 

f)      Der udfyldes en holdseddel med deltagere og resultat. Efter endt holdkamp sendes et billede af den til holdturneringsudvalget. 

 

Igangsætning: 

Første prøvesæson bliver kort idet den igangsættes 1. januar 2021 og løber til 30. maj 2021. Første Hold DM afvikles i juni 2021. I denne korte halve sæson skal klubberne kun mødes en gang enten ude eller hjemme. Herefter kører 2. sæson som planlagt fra 1. september 2021 til 30. april 2022 med Hold DM i maj 2022. 

På den måde kommer vi hurtigt i gang og kan bruge den korte sæson på at få erfaring som kan rettes til allerede i 2. sæson. 

 

Der er foreløbigt oprettet en samle-email som klubberne kan skrive til mhp. tilmelding, resultater, ris og ros. 

 

kataliga@skif.dk

 

E-mailen videresendes til relevante personer i holdturneringsudvalget samt øvrige relevante personer i SKIF. Det er vigtigt med både positiv og negativ feedback så vi hurtigt og smidigt kan rette til når det bliver nødvendigt. 

 

Resultater fra holdkampene og stillingerne i puljen postes med jævne mellemrum på SKIFs Facebookgruppe. 

 

På nuværende tidspunkt giver det ikke mening at lave et reglement, men efter en 1-2 år vil erfaringsgrundlaget være tilstede og der vil derefter kunne udfærdiges et mere udspecificeret reglement baseret på de erfaringer der er blevet gjort. 

 

Mvh

Ralph Kauffmann, Østerbro Shotokan KarateKlubKontaktpersonTelefon nr.E-mailØvrige bemærkninger


Gengiv koden herunder (sikkerhedstjek)

SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark