Dankollegie samlinger i 2017 - datoer


25. december 2016


Følgende datoer er nu fastlagt for vores samlinger i 2017:


Søndag d. 12.03 i Odense/Saiko fra kl. 10.00 – 14.30


Søndag d. 07.05 i Odense/Saiko fra kl. 10.00 – 14.30


Fredag d. 07.07 (aften) / Lørdag d. 08.07 (eftermiddag) – Sommerlejren/ Glamsbjerg


Søndag d. 17.09 i Odense/Saiko fra kl. 10.00 – 14.30


Søndag d. 19.11 i Odense/ Saiko fra kl. 10.00 – 14.30


Datoerne er også at finde i kalenderen.


Til info: Dankollegiet er for SKIF DK medlemmer som er gradueret min. 3. DAN.SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark