Karate er for alle
Gennem vores måde at træne Shotokan Karate på, vil vi udvikle hver enkelt medlem og hver enkelt klub. Derfor har SKIF Danmark formuleret et værdigrundlag, som danner rammen for alle vores aktiviteter og vores måde at omgås hinanden på
Sport
Karate er også en sport, som kan dyrkes under kontrollerede former. Alle medlemsklubber i SKIF.DK er medlem af Dansk Karate Forbund (specialforbund under Dansk Idrætsforbund) og medlemmer af SKIF.DK kan derfor deltage i alle sportslige arrangementer, konkurrencer og uddannelser under disse forbund.
Samvær
I SKIF.DK gør vi en stor indsats for at styrke det sociale samvær. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at vi ofte omtaler SKIF.DK som en stor "familie"


SKIF.DK  |  

CVR-Nr: 34774129

SKIF.DK Konto - Jyske Bank: 5023 1107272

Copyright © SKIF Danmark